Velkommen til min side om parterapi

Her vil I finde en tryg og indbydende ramme til at arbejde med jeres parforhold af en erfaren parterapeut der har hjulpet masser af par

Typiske henvendelsesårsager kan være

  • Genkender I de tidspunkter, hvor kommunikationen mellem jer bliver anstrengt, og I misforstår hinanden?
  • Har I nogensinde tænkt over, hvem I var før I mødte hinanden, og hvem I er blevet som par? Måske har forholdet formet jer på måder, I ikke altid genkender, og I spørger jer selv, om I stadig er de personer, I gerne vil være.
Velkommen til en mulighed for at styrke jeres forhold og genkende de udfordringer, som mange par oplever

Måske genkender I nogle af de typiske problemstillinger, der kan opstå i parforhold, og det er helt almindeligt. Men det vigtigste er, at I har taget det første skridt mod at investere i jer selv og jeres forhold ved at overveje parterapi.

Når vi møder et andet menneske, åbner der sig en verden af muligheder og følelser. I dette møde bliver vi draget mod hinanden og begynder at opdage de skjulte dybder i den anden person. Forelskelse er en smuk og kompleks følelse, der kan være svær at definere præcist, da den involverer mange ubevidste mekanismer og nuancer. Det er ofte de ubevidste mekanismer der kan spænde ben i jeres relation med jeres partner.

Kan i nikke genkendende til en eller flere af disse problemstillinger i jeres parforhold?

  • Kommunikationsproblemer: Misforståelser, svært ved at lytte og udtrykke behov og ønsker tydeligt.
  • Konflikthåndtering: Udfordringer med at håndtere konflikter på en sund og konstruktiv måde, hvor begge parter føler sig hørt og respekteret.
  • Intimitetsproblemer: Manglende intimitet, nærhed eller seksuel tilfredsstillelse i forholdet.
  • Tillidsproblemer: Manglende tillid, jalousi eller tidligere svigt, der påvirker følelsen af tryghed og stabilitet i forholdet.
  • Uforenelige behov og ønsker

Vi vil arbejde med jeres kerneværdier, fordi de er afgørende for at skabe en retning og mål for jeres forhold.
Genkender I, hvordan forskelle i jeres værdier kan skabe konflikter?
Det handler om at skabe forbindelse og sammenhæng mellem jer som par.

Desuden vil vi udforske jeres individuelle tilknytningsstile og genkende, hvordan de påvirker jeres samspil.
Har I nogensinde lagt mærke til, at jeres forskellige måder at knytte jer til andre på kan føre til misforståelser og frustrationer? Tilknytningsmønstre fra jeres tidligere erfaringer kan påvirke jeres forhold nu.

Dette parterapiforløb er skræddersyet til jer og inkluderer terapisessioner, dybdegående arbejde med jeres kerneværdier, en grundig forståelse af jeres tilknytningsstile, praktiske værktøjer og øvelser, samt opfølgende samtaler.

Er I parat til at tage det første afgørende skridt mod en dybere indsigt i jeres forhold?

Er psykoterapi noget, i kunne overveje?

Jeg har erfaring med at hjælpe mennesker, der står over for lignende udfordringer som jer.
Lad os tage en samtale og se, hvordan jeg kan hjælpe.