Det er dine tanker der skaber dit liv. Du skaber din virkelighed

Prøv lige at smag på de ord - hvilken følelse efterlader de dig med, eller får frem i dig?

Man kan kun hjælpe andre, når man selv har gået vejen

Jeg befandt mig i et sted i livet som 43-årig hvor jeg var mellemfornøjet og jeg var ikke glad.

Mit liv var hverken enten eller. Jeg levede ikke efter mine kerneværdier. Udefra havde jeg et meget trygt og materielt liv, men jeg var ikke glad.
Derfor tog jeg konsekvensen af det og forlod alt det trygge og stabile.
Og så gik jeg i gang med mit livsdesign og at finde frem til mine kerneværdier og at have et arbejdsliv efter min præmisser. Og naturligvis masser af god kaffe og nærvær med de mennesker det betyder noget.

Kom jeg sovende til dette her, eller blev det skabt ved tilfældigheder.
Jeg skabte det selv, ved at arbejde med min bevidsthed og tage tydelige beslutninger.
Tydelige beslutninger skaber et godt liv.
Lad mig guide og hjælpe dig derhen til et livsdesign som du ønsker.

Lad mig fortælle dig noget om, hvad livsdesign er for noget?

Livsdesign er en tilgang, der understreger, at vi aktivt kan forme vores eget liv og skabe den virkelighed, vi ønsker at leve i. Det bygger på ideen om, at vores tanker, overbevisninger og handlinger spiller en afgørende rolle i at skabe vores oplevelse af verden og vores individuelle livsstil.
Livsdesign indebærer at være bevidst om:

  • Vores mål,
  • Kerneværdier
  • Ønsker

Det handler om at tage ansvar for dit eget liv og erkende, at du har magten til at skabe positive forandringer.
En vigtig del af livsdesign er at definere dine mål og drømme klart og specifikt.
Ved at sætte mål får du retning og fokus og det giver dig mulighed for at tage konkrete skridt hen imod det liv, du ønsker at leve.

Målene kan være både kortsigtede og langsigtede og spænde over forskellige områder af dit liv, såsom karriere, personlig udvikling, relationer og sundhed.

For at skabe det liv du ønsker, er det også vigtigt at arbejde med dine tanker og overbevisninger. Ofte er det dine negative eller begrænsende tanker, der holder dig tilbage og forhindrer dig i at nå dit fulde potentiale. Ofte er vores liv blevet skabt af tilfældigheder og ubevidste mekanismer og det kender jeg alt for godt selv.

Handling er en afgørende del af livsdesign. Det handler ikke kun om at tænke og drømme, men også om at tage konkrete skridt hen imod dine mål. Dette kræver at skabe en plan, etablere sunde vaner, skabe netværk og opsøge muligheder, der fører dig tættere på din ønskede livsstil. Og lave deadlines. Deadlines er vigtigt i dette forløb og kan være en skræmmende størrelse, men det er det der rykker dig. Ellers forbliver det ved snakken.

Af natur er jeg direkte og insisterende. Så du skal være forberedt på, at jeg vil være tydelig og du kommer på arbejde. Men jeg lover dig, at det er det værd.

Lad mig hjælpe dig med at lave dit livsdesign.

I forløbet vil vi arbejde med

  • Selvrefleksion: Her vil vi tage udgangspunkt i hvad der virkelig betyder noget for dig. Hvad dine interesser, passioner, værdier og styrker er? Og hvad der giver dig glæde og tilfredsstillelse i livet.
  • Sæt mål: Dette er vigtigt. Her vil vi arbejde med at sætte klare og realistiske mål for forskellige områder af dit liv, såsom karriere, personlig udvikling, familie, sundhed og relationer. Disse mål skal være i overensstemmelse med dine værdier og ønsker.
  • Planlægning: Her vil vi sammen lave en handlingsplan for at nå dine mål. Opdel dem i mindre, mere håndterbare delmål, og identificer de skridt, du skal tage for at opnå dem
  • Udforsk nye muligheder: Her vil vi grave et skridt dybere og udforske dine interesser og aktiviteter for at finde ud af, hvad der giver dig glæde og passion.
  • Balance i livet: Her skal vi sammen finde balance mellem forskellige aspekter af dit liv, såsom arbejde, fritid, sundhed og relationer.
  • Tag ansvar: Du er den primære designer af dit liv. Tag ansvar for dine handlinger og beslutninger, og vær villig til at tage risici for at forfølge dine drømme.
  • Find støtte: Dette er af stor vigtighed. I denne proces skal du dele dine mål og drømme med venner, familie eller andre der kan støtte dig i din rejse.

Livsdesign er en proces, der tager tid og kræver tålmodighed undervejs og husk, at det er OK at justere dine mål, hvis det er nødvendigt.
Lad os sammen nå i mål med dine ønsker og drømme, så det ikke kun bliver ved tanken.

Dette personlige coachingforløb er skræddersyet til dig, og jeg vil være her for at hjælpe dig med at forme dit liv i overensstemmelse med dine ønsker og drømme. Vi vil sammen arbejde på at opnå dine mål og skabe den livsstil, du længes efter.

Er psykoterapi noget, du kunne overveje?

Jeg har erfaring med at hjælpe mennesker, der står over for lignende udfordringer som dig.
Lad os tage en samtale og se, hvordan jeg kan hjælpe.